Avsnitt 7: Perfekt utbildning

Om drillen, disciplinen och utrymmet för den fria tanken i Kinas skolsystem.

Elever säckar ihop som övergödda tomater när platserna på Kinas toppuniversitet står på spel. Vad finns då för utrymme för de som tjuvläser i biblioteket? De som verkligen tror på marxismen? Och för poesin? Programledare: Hanna Sahlberg Producent: Ivar Ekman Tekniker: Marie Persson Tack till Gunnar Bolin för inläsning av dikt, Göran Sahlberg för dikttolkning och Peng Han för hjälp med musikval. Dikt: Den siste som ännu bär svans av Yu Jian . Musik ur: Yangtaoyuanr av Dou Wei  och Buyiyangyuedui  Canglangxing  av Zhaozeyuedui . Det perfekta Kina detperfektakina@sverigesradio.se

Om Podcasten

Hanna Sahlberg öppnar sitt arkiv och berättar om Kina – nationen som strävar efter det fulländade samhället. Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Watz