139. Digitala Influenceråret 2021

2021 går mot sitt slut – och vilket år det har varit. Vi tog första, andra – ja vissa tog till och med en tredje dos vaccin. Vi arbetade hemifrån, bet ihop och upptäckte nya värden. Klimat och hållbarhet tog sig in på dagordningen i så väl styrelserum som på globala toppmöten. Digitaliseringen ökade i en takt vi aldrig hade trott vara möjlig. Och här i Digitala Influencerpodden, kan vi blicka tillbaka på ett år där Consids vd Peter Hellgren hunnit möta över fyrtio olika gäster, som alla på ett eller annat sätt varit med om att ta Sverige in i framtiden.

Om Podcasten

Möt några av Sveriges främsta digitala influencers som på olika sätt dagligen driver digitaliseringen framåt på ett föredömligt sätt inom sina respektive områden i öppna, inspirerande samtal med Consids vd Peter Hellgren. Temat? Digitalisering.