Afsnit 2 - Husk borgeren!

I andet afsnit – Husk borgeren – får du indblik i, hvordan du inddrager borgerperspektivet i digitaliseringen, og hvorfor det er vigtigt at sætte borgerne i centrum for de digitale løsninger. Det er vigtigt for dig at huske, at løsninger, der ikke er designet til mennesker, er uholdbare. Derfor præsenteres, hvordan du som leder kan skabe borgerfokus og tilmed inddrage dem i jeres design af løsninger og processer. Afsnittet stiller en række spørgsmål, hvor du fra et borgerperspektiv kan overveje, hvordan svarene kan bidrage til at forbedre jeres service og kerneopgaver.

Om Podcasten

En podcast, der giver dig konkrete svar på, hvad du kan gøre som offentlig leder, hvis du gerne vil stå stærkest muligt i en mere og mere digital virkelighed.Digitalisering i virkeligheden er en hjælpende hånd til, hvordan du som offentlig leder skal håndtere den udvikling og de udfordringer digitaliseringen fører med sig.Digitalisering kan for mange virke uoverskuelig og kompleks at inddrage i dagligdagens arbejdsopgaver, og der kan være mange spørgsmål og fortvivlelse undervejs.Denne podcast ønsker at praktisere og håndgribeliggøre digitaliseringen gennem fem konkrete trin til, hvordan du som offentlig leder kan arbejde med digitalisering i dit fagområde. Podcasten er en uddybning af artiklen "Sådan gør succesfulde, offentlige ledere", som du kan finde på lederweb.dk: https://www.lederweb.dk/artikler/saadan-goer-succesfulde-offentlige-ledere/Udgives af Pulse Consult v. Karen Melchior JensenLæs mere på https://pulseconsult.dk/ eller følg Karen på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karenmelchiorjensen/