Dokumenterade Mirakler

Är Mirakler Möjliga

av Dokumenterade Mirakler | Publicerades 5/20/2019

Är mirakler möjliga? Göran och Micael pratar om varför så många i västvärlden tror att mirakler är omöjliga, orsaken till att man började prata om dem som "brott mot naturlagar" och vad som ledde vetenskapsmän på 1800-talet att förneka näbbdjurs existens! Läs mer på http://dokumenterademirakler.se Har du blivit berörd av programmet eller har någon fråga? Skriv till info@dokumenterademirakler.se Följ #dokumenterademirakler på sociala medier!

Om Podcasten

Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Dokumenterade mirakler ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.