Dokumenterade Mirakler

Bönestudiers Historia

av Dokumenterade Mirakler | Publicerades 5/27/2019

Bönestudiers historia  Göran och Micael samtalar om hur man har försökt uppmäta effekten av bön genom historien, varför Richard Dawkins har fel när han hävdar att bön har ”motbevisats” och hur ateister har tagit över kristna argument mot att mixa bön och vetenskap. Läs mer på http://dokumenterademirakler.se Har du blivit berörd av programmet eller har någon fråga? Skriv till info@dokumenterademirakler.se Följ #dokumenterademirakler på sociala medier!

Om Podcasten

Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Dokumenterade mirakler ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.