Dokumenterade Mirakler

Dokumenterade Mirakler 10 - Det Största Miraklet

av Dokumenterade Mirakler | Publicerades 7/16/2019

Om Podcasten

Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Dokumenterade mirakler ställer dessa frågor på sin spets i ett försök att belägga det övernaturligas existens.