Hvem lykkes med varig effektivisering? (Del 2 av 3)

Kjell Vegard Opheim (direktør i Frisikt IT), Snorre Gryte (manager i Bekk Management Consulting) og Oscar Hafstad (seniorkonsulent i Bekk Management Consulting).

Om Podcasten

En lavterskel podcast fra Bekk om innovasjon, produktutvikling, forretningsutvikling og ledelse.