Kan EU-taksonomien bidra til at EU blir det første klimanøytrale kontinentet?

Snorre Handeland Gryte, Oscar Hafstad og Moquan Chen

Om Podcasten

En lavterskel podcast fra Bekk om innovasjon, produktutvikling, forretningsutvikling og ledelse.