Sambyggingssentralen – Hvordan startet fabrikken for crowd-sourcet 3D-printet smittevernutstyr, anno. påsken 2020? (Del 1 av 2)

Ap Mossevig (CEO & Founder av Vulkaza), Vikki N. Walle-Hansen, Moquan Chen og Jens Andreas Huseby. https://www.instagram.com/sambyggingssentralen/

Om Podcasten

En lavterskel podcast fra Bekk om innovasjon, produktutvikling, forretningsutvikling og ledelse.