228. {Talk} Sống Đời Rực Rỡ Nhất- Cho Phụ Nữ Muốn Chạy Tới Với Desire!

 Một buổi Talk Activation để  giúp bạn sống cuộc đời rực rỡ hơn.!👑 Yếu tố cần để sống với Bigger Life👑 Nếu bạn đang sống quá an toàn và cảm thấy mất kết nối với những gì bạn làm-hãy kiểm tra lại xem bạn đã sống thật nhất với bản thân?👑 Tạo dựng bigger space để đón nhiều điều tuyệt nhất tới với bạn.****Ai biết bản thân vibe với hệ thống & cách sống Phi Nỗ Lực của mình- Life Collective Mastery là bundle với trọn những bộ khoá học bạn cần & nên có để đồng hành cho những expansion tiếp theo của bạn!👉🏻 Life mastery collective: bit.ly/lifemastery2022****Cảm ơn bạn đã lắng nghe! Follow mình ở Instagram: https://www.instagram.com/empowered.muse/Kết nối qua Facebook của mình: https://www.facebook.com/maiivucoachTham gia nhóm riêng giành cho các chị em (Tiếng Việt) : https://www.facebook.com/groups/Maiivupodcast

Om Podcasten

**[EN]** My name is Maii Vu, an empowering Podcast Host & Motivational Speaker. Welcome to The world of Effortless Success where I activate You at your Highest Potential & Achieve Wild Success beyond your imagination!💖 IG: empowered.muse💖 Website: maiivucoaching.com💖 FB: bit.ly/maiivucoach * * *[VN]*** Chào mừng bạn tới với Empowered Muse Podcast và đây là nơi chốn tâm tình chia sẻ những bài học, những kinh nghiệm giúp bạn Dám dấn thân & Sống với Ước Mơ của cuộc đời bạn *Cộng Đồng VN- Dám Sống Với Ước Mơ: bit.ly/damsongvoiuocmo