Demokratins ideologi och historia.

Av En Svensk Tiger: En podcast om modernhistoria.

Avsnittet publicerades: 2/28/2018

Beskrivning

Samtal om demokrati med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Henrik har arbetat i sex år med demokratiforskning. I sommar kommer hans bok "Hatade demokrati: de inkluderande rörelsernas ideologi och historia". Men vad är egentligen demokrati och hur ser demokratins moderna historia ut, efter franska revolutionen 1789? Ola och Henrik diskuterar och resonerar kring demokratibregreppet, inkludering, dialog och idén om "det goda samhället". Vill du veta mer om Henriks arbete hittar du information på bokens webbplats: https://hatadedemokrati.wordpress.com

Om podcasten

Historia, modernitet och sådant som stör din världsbild. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Ola Larsmo är författare och kulturskribent. Henrik Arnstad är författare och historiker.