Episode 11; Behovsstyrt forskning og tillitsmodellen

Tillitsmodellen er en organiseringsform brukt i blant annet kommunehelsetjenesten. I Oslo kommune har hjemmebaserte tjenester implementert denne måten å jobbe på, i stedet for bestiller-utfører modellen. I denne episoden snakker Ruth-Ellen om sin siste publisering som handler nettopp om hvordan denne modellen fungerer i praksis. 🔗 Behsivsidentifiseringsartikkel: https://doi.org/10.1186/s40900-021-00291-0 🔗 Tillitsmodellen publisering: https://doi.org/10.1186/s12913-023-09695-y Vi tar opp en gammel spalte, og snakker litt om Helstjenesteforskningskonferansen som er 2 - 3 november og kronikken som ble publisert på NRK i helgen: «Ikke bare barnemat».

Om Podcasten

En podcast der vi snakker om praksis, oppdater kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten. Hver tar episode tar for seg et aktuelt tema for deg som fagperson.