Episode 12; ungdom og mental helse med Ingvill Drevland

I denne episoden snakker vi med ph.d. stipendiaten Ingvill Drevland om temaet ungdom og mental helse. Denne tematikken er relevant i store deler av kommunehelsetjenesten, spesielt på grunn av dets kompleksitet og behov for tverrfaglig tilnærming. Dersom du har spørsmål om forskningen til Ingvill så kan du ta kontakt med henne på mail: 📧 ingvilld@oslomet.no Ingvill referer også til Opptrappingsplan for psykisk helse underveis i episoden. Den kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-20222023/id2983623/

Om Podcasten

En podcast der vi snakker om praksis, oppdater kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten. Hver tar episode tar for seg et aktuelt tema for deg som fagperson.