Episode 2: Studentveiledning

Månedens tema er studentveiledning. Vi har hatt en veldig fin prat med Astrid Marie Nysted Berg som har utviklet en lommefolder for praksisveiledere. I podkasten tipser Astrid Marie om noen gode bøker om veiledning:  📚Veiledning, mer enn ord… Av Sidsel Tveiten  📚Den vet best hvor skoen trykker… Om veiledning i empowermentprosessen. Av Sidsel Tveiten  📚Kollegaveiledning med kritiske venner. Av Per Lauvås, Kirsten Hofgaard Lycke og Gunnar Handal  📚Skjulte ressurser. Om veiledning i grupper. Susanne Bang og Ken Heap  📚 Veiledningens hemmelighet. Læring og relasjoner. Av Tordis Lien

Om Podcasten

En podcast der vi snakker om praksis, oppdater kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten. Hver tar episode tar for seg et aktuelt tema for deg som fagperson.