Episode 3; Praksisprat og fagnerding over en kunnskapsoppsummering med fokus på frisklivstiltak

I denne episoden reflekterer vi over samtalen vi hadde i forrige episode med Astrid Marie Nysted Berg som handlet om studentveiledning og veilederkort i lommeformat. Vi har også funnet en kunnskapsoppsummering over frisklivstiltak som ofte foregår på kommunale frisklivssentraler (https://sykepleien.no/forskning/2022/12/hva-er-effekten-av-frisklivstiltak). Vi benytter oss av kunnskapsbasertpraksis.no og sjekkliste for oversiktsartikler (https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/kunnskapsbasert-praksis/kunnskapsbasertpraksis.no/4.kritisk-vurdering/4.1-sjekklister) når vi gjør en liten kritisk vurdering av oppsummeringen.  Har du innspill på episoden, eller forslag på temaer vi kan snakke om så send oss gjerne en mail på fagligoppdatert@gmail.com. 

Om Podcasten

En podcast der vi snakker om praksis, oppdater kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten. Hver tar episode tar for seg et aktuelt tema for deg som fagperson.