#6 Vafan hände?

Tomas och Shamir är tillbaka efter ett års uppehåll. Vad har hänt under det förlorade året? Lyssna på när Tomas och Shamir diskuterar om insikter de fått under ett år präglat av pandemi.

Om Podcasten

Ungdomar blir inte tagna på allvar av vuxna, eller? Tomas Kaminski och Shamir Zabbar är nog vuxna men känner sig inte alltid som det. ”Fan va moget!” är podcasten där de med hjälp av ungdomar snackar om saker som rör ungdomen. Kontakt: fanvamoget @ instagram.