FI-podden

19: "Företag behöver hantera och motverka cyberrisker"

av FI-podden | Publicerades 6/11/2020

Finansinspektörerna Jonas Ramdén, Katarina Nordström och Martin Nilsson berättar om FI:s syn på cyberrisker och om den europeiska bankmyndigheten EBA:s riktlinjer för hantering av informations- och kommunikationsteknikrisker (IKT). Läs mer på fi.se/ikt

Om Podcasten

I FI-podden berättar Finansinspektionens experter om myndighetens arbete och samhällsuppdrag. FI-podden vänder sig till dig som vill veta mer och fördjupa dig i aktuella finansiella frågor.