FI-podden

9: "De flesta företag vill göra rätt och följa de regler som finns"

av FI-podden | Publicerades 5/30/2018

Hur går det till i praktiken när Finansinspektionen utövar tillsyn över företag på finansmarknaden? Vad gör en finansinspektör? Alexi Andersson och Christel Brattlöf, finansinspektörer på försäkrings- respektive bankområdet, och Per Nordkvist, chef för marknadsuppförandetillsyn, samtalar med Peter Svensson, pressekreterare.

Om Podcasten

I FI-podden berättar Finansinspektionens experter om myndighetens arbete och samhällsuppdrag. FI-podden vänder sig till dig som vill veta mer och fördjupa dig i aktuella finansiella frågor.