Torsdagar Filip & Fredriks podcast

571. ”Introduce him to EVERYONE”

av Filip & Fredriks podcast | Publicerades 5/20/2021

Carl Bildts inmålande av sig själv i ett ”jag är alltid upptagen”-hörn när det i själva verkat kanske är så att telefonen slutat ringa och kalendern står tom, Thorsten Flinks elektriker och den medhummande samtalsboosten!

Om Podcasten

En gång i veckan ägnar de en timme åt varandra, i ett samtal som ingen jävel får störa. Kan de inte bara få göra det? Låt dem hålla på! Det är NYTTIGT för dem.