595. ”Det behöver inte vara dyrt att festa”

Demolerade toastolar á la Berlin eller krussidullfria toastolar alla Peter Wikingsson? ”All-the-trimmings picknicks”, Edward Bloms oskrytiga föräldraskap, Tottenhams personlighetslösa tränare och Jamaicanska psilocybin resort!

Om Podcasten

En gång i veckan ägnar de en timme åt varandra, i ett samtal som ingen jävel får störa. Kan de inte bara få göra det? Låt dem hålla på! Det är NYTTIGT för dem.