E23 - "Det stora asexuella avsnittet"

Julle och Lina startar dagens avsnitt trötta och knärroga och utan mycket att berätta om sina liv. Julle har läst 6 böcker på 2 veckor och Lina meddelar alla om att det är Aromantic Awareness Week. På Homoaktuellt pratar de bland annat om Kristen Stewart, Grekland och Kenneth Myntti. Ett par läsare har skickat in sina erfarenheter av att vara asexuella och Julle kommer kanske eller kanske inte ut som asexuell.

Om Podcasten

Julle och Lina diskuterar allt queert i svenskfinland. Är Julle en attackhelikopter? Hur lesbisk kan man bli? Hur gick det med translagen? Har ni hört om homohissa? Vad är internalized homophobia, och hur ser svenskfinlands dragscen ut?