4. Fra fiskerbønder til statsfordrevne flyktninger

Daniel Toften (1908 - 2006) begynte som fisker på seil-åttring da han gikk ut av folkeskolen. Men lenge før den tid jobbet han hardt med tarebrenning, torving og annet gårdsarbeid. Den store omveltningen kom i 1953, da vedtok staten å anlegge en NATO-base mellom Andenes og Haugnes. Staten ekspropierte hus og jord på Haugnes, og det endte med at alle innbyggerne der - om lag 300 personer - måtte flytte fra heimplassen sin. De var blitt lovet stor nok erstatning til å etablere seg på nytt, men de aller fleste måte låne penger for å bygge seg nye hus. Dette er en urett som ikke glemmes så lett.

Om Podcasten

Fiske utenfor Andøya i Vesterålen. De eldste og mest kjeftsterke fiskerne deler saftige historier. For eksempel om eventyrlige fangster, Lofot- og Finnmarksfiske, kamp med naturkreftene og konkurransen på havet, i et «bibliotek» av udokumenterte historier. Også sjauere, fiskekjøpere og andre i næringa kommer til orde. Sist, men ikke minst, forteller kvinnene sine historier. Podkasten gir et innblikk i utviklinga fram til dagens omsettelige kvoter.