5. episode, «Mine største Helta»

Hva skjer når drømmen er å bli fisker og du plages med sjøsyke? I episoden «Mine største Helta» møter du fiskersønnen Frank Einar Hansen fra Andenes. Han elsker å være på garnbøterbuene og lytte til skryte- og lygarhistorier. Faren, fisker Fred Hansen, er Frank Einars store helt, og han fotfølger faren. Frank Einar går så opp i yrket til faren at han lager sin egen fiskeribølge, der han diskuterer og imiterer ulike fiskeskippere.  «Mine største Helta» tar lytterne med ut på havet, på kaiene, til «enkegata», der de fleste kvinnene hadde mistet ektefellene sine på havet. Episoden gir også innblikk i et aktivt musikkliv med hornmusikk, kornettsolo, duett- og solosang. Et par, tre fiskerfamilier ledet an musikklivet i fiskeværet, og flere fiskere var aktive baptister. Var det noen sammenheng mellom fiskere og baptister? Episoden avslører også at Frank Einar ble en helt, om enn ikke på havet. 

Om Podcasten

Fiske utenfor Andøya i Vesterålen. De eldste og mest kjeftsterke fiskerne deler saftige historier. For eksempel om eventyrlige fangster, Lofot- og Finnmarksfiske, kamp med naturkreftene og konkurransen på havet, i et «bibliotek» av udokumenterte historier. Også sjauere, fiskekjøpere og andre i næringa kommer til orde. Sist, men ikke minst, forteller kvinnene sine historier. Podkasten gir et innblikk i utviklinga fram til dagens omsettelige kvoter.