6. episode, «Arbeid og kultur i fiskeværet Bleik»

Fiskere og sjauere i et fiskevær er ikke bare fiskere og sjauere, de kan for eksempel være musikere, revyartister og komponister. I denne episoden er det fokus på arbeid og kultur i fiskeværet Bleik for noen ti-år siden. Også kvinner er med, og de skryter av det gode arbeidsmiljøet på kaia og fnyser av våre dagers «Me too»- oppstyr. Her er ni intervju, og ni musikkinnslag, blant annet er her tre komposisjoner av bleiksværingen Bjarne Olsen, med profesjonelle utøvere. 

Om Podcasten

Fiske utenfor Andøya i Vesterålen. De eldste og mest kjeftsterke fiskerne deler saftige historier. For eksempel om eventyrlige fangster, Lofot- og Finnmarksfiske, kamp med naturkreftene og konkurransen på havet, i et «bibliotek» av udokumenterte historier. Også sjauere, fiskekjøpere og andre i næringa kommer til orde. Sist, men ikke minst, forteller kvinnene sine historier. Podkasten gir et innblikk i utviklinga fram til dagens omsettelige kvoter.