Avsnitt 174. Vi följer upp en profilerad miljösatsning, konstaterar att bokrean är en miljöbov, ser förskotten minska och lanserar återigen vår tävling.

Avsnitt 174: Var sker de största utsläppen i bokbranschen? I framställningen av papper. Så när Bonnier Books, i samarbete med Lessebo Pappersbruk, lanserar ett papper som minskar utsläppen med mer än 90 procent passerar miljöarbetet i branschen en ny milstolpe. Men det sker inte av sig självt. Frågan är om BB:s miljöstrategi kan sätta standard internationellt? Äntligen, säger journalisten, är förläggaren och journalisten överens; Bokrean tillhör en svunnen tid. Men vi har inte riktigt samma argument, samma utgångspunkter. Förläggarens är mer foträta, en ståndpunkt förankrad i tiden. Förläggaren ser hur förändringen på marknaden pressar ner författarnas förskott på en marknad där det numera är vanligare än inte att de stora förskotten aldrig tjänas in. Vi ger er de första inkomna förslagen till Förlagspodden på vad det ”nya” B-formatet kan komma att heta.   00 32 – Ett nytt riktmärke för ”grönt” papper 10 01 – Rean - en stor miljöbov 16 07 – Författarförskotten på väg neråt 19 36 – Lyxpocket någon?

Om Podcasten

Förlagspodden reflekterar över böcker och bokbranschen utifrån en förläggares perspektiv. Varför ser det ut som det gör? Finns det något intressant bakom kulisserna? Varför kommer just den här boken ut? Men inte den? Vilka böcker är intressanta just nu? Vad händer egentligen på ett förlag? Varför bråkar folk så mycket? Varför säger de en sak och gör en annan? Och egentligen allt annat från den här världen som kan intressera bokälskare och andra allmänt nyfikna människor. Högt och lågt och, i bästa mening, provokativt.