Församlingen Mötesplatsen

Att följa Jesus Kristus i dödsskuggans dal del 3 - Genombrott och uppbrott i väntan på Jesu återkomst - Mikael Hallenius - Mikael Hallenius - Församlingen Mötesplatsen

av Församlingen Mötesplatsen | Publicerades 10/26/2020

Bibelstudie i tre delar utifrån Emmausvandrarna från församlingen Mötesplatsen i Örebro.För mer information, se www.motesplatsen.org eller Facebook.

Om Podcasten

Undervisning från Församlingen Mötesplatsen via Söndaghelaveckan