Försvarsberedd

#1 Göta Ingenjörregemente i tiden

av Försvarsberedd | Publicerades 11/30/2020

Premiäravsnittet!   I premiäravsnittet intervjuar vi Jonas Larsson, våran bataljonchef. Vi pratar allmänt om truppslaget och dess förmågor men även truppslagets övergripande historik. Vidare samtalar vi om Försvarsberedningens slutrapport kopplat mot det stundande försvarsbeslutet. Jonas berättar även en intressant historia från sin tid som värnpliktig där han och hans grupp fick agera motståndare på en övning, beväpnade med allehanda tillhyggen. Trevlig lyssning! Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook, Försvarsberedd på Twitter, eller via mejl till: info-ing2@mil.se. Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson Ansvarig utgivare: Chef Göta Ingenjörregemente Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Schill Syren Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans  

Om Podcasten

Göta ingenjörregemente rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband där huvuduppgiften är att utföra kvalificerade fältarbeten. Detta betyder att man med olika typer av åtgärder skapar rörlighet för egna och tillförda förband samt försvårar eller hindrar motståndarens rörlighet och verksamhet. I Försvarsberedd kommer vi genom intervjuer och berättelser ge er en god bild av livet som Götaingenjör. Vi kommer täcka allt från värnplikt och ledarskapsfilosofi till nationella och internationella insatser och utvecklingsmöjligheter. Vill du komma i kontakt med Försvarsberedd gör du det via @gota_ingenjorregemente på Instagram, Göta ingenjörregemente på Facebook eller via mejl till: info-ing2@mil.se. Produktion: Joon Lyberg, Teknisk officer. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten Kommunikation: Maddelena Lago och Martina Gustafsson Ansvarig utgivare: Chef Göta ingenjörregemente Säkerhetsgranskning: Karin Södermyr och Tobias Syren Expertpanel: Mattias Lagerqvist och Harald Glans