73, Nära Vård - Målbild och fokusområden

I det här avsnittet berättar projektledarna för Nära vård i Sörmland, Karolina Ehnsiö och Cajsa Åkerholm, om arbetet det första projektåret. Bland annat pratar vi om målbilden, fokusområdena, en utbildning i tjänstedesign och vad som kommer att göras framöver.

Om Podcasten

FoU-Podden är FoU i Sörmlands podcast. Podden tar upp ämnen som berör socialtjänstens område och angränsande hälso- och sjukvård, exempelvis områdena barn och unga, äldre och fallprevention. Vissa ämnen arbetar FoUiS själva med, andra inte. FoU i Sörmland är en länsgemensam forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar på uppdrag av Region Sörmland och länets nio kommuner. Du hittar FoU-podden där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com. Podden leds av Lena Stenbrink, som är kommunikatör på FoU i Sörmland. Mejla info@fou.sormland.se om du behöver transkribering av ett avsnitt som saknar det.