94, ECPAT och barns sexuella utsatthet

Träffar du barn eller ungdomar i ditt jobb? Händer det att de berättar något som du helst inte hade velat höra? Vet du hur du ska hantera sådana samtal? Med kunskap och träning kan du lära dig att bemöta barn eller ungdomar som blivit sexuellt utnyttjade. I det här avsnittet berättar Sophie från barnrättsorganisationen ECPAT om sitt arbete och ger tips inför samtal med barn som har blivit brottsoffer. Även FoUiS Lina är med i avsnittet och berättar om ett arrangemang i oktober där ECPAT kommer att delta som föreläsare. Du hittar transkribering och relevanta länkar på www.fou.sormland.se/materialpublicerat/fou-podden

Om Podcasten

FoU-Podden är FoU i Sörmlands podcast. Podden tar upp ämnen som berör socialtjänstens område och angränsande hälso- och sjukvård, exempelvis områdena barn och unga, äldre och fallprevention. Vissa ämnen arbetar FoUiS själva med, andra inte. FoU i Sörmland är en länsgemensam forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar på uppdrag av Region Sörmland och länets nio kommuner. Du hittar FoU-podden där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com. Podden leds av Lena Stenbrink, som är kommunikatör på FoU i Sörmland. Mejla info@fou.sormland.se om du behöver transkribering av ett avsnitt som saknar det.