Framtidsvisioner

#10 Känsla eller förnuft?

av Framtidsvisioner | Publicerades 12/7/2015

Vilka attityder och värderingar styr vårt resande, och hur går de att påverka? För att hjälpa fram alternativa lösningar behöver vi mer kunskap om de känslomässiga motiven bakom våra val av färdsätt. Nu utvecklar vi en ny metod för att effektivisera användandet av transporter i samhället.

Om Podcasten

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.