Framtidsvisioner

#11 Samverkan på nytt sätt

av Framtidsvisioner | Publicerades 7/1/2016

Den här gången pratar vi med vår beställare Trafikverket om den kommande motorvägen Tvärförbindelse Södertörn som är en ny vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum. Och framför allt diskuterar vi hur själva arbetsprocessen ser ut. Den skiljer sig nämligen en hel del från hur sådana här projekt brukar drivas.

Om Podcasten

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.