Framtidsvisioner

#14 Installation och IoT

av Framtidsvisioner | Publicerades 12/13/2016

I Framtidsvision #14 samtalar Andreas Behm Fredin, affärschef för installation och Per Bjälnes som är BIM-strateg på Tyréns om installation och IoT (Internet of Things) och vilka framtida möjligheter som finns inom området.

Om Podcasten

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.