Framtidsvisioner

#3 City Soul

av Framtidsvisioner | Publicerades 2/17/2015

I Framtidsvision # 3 diskuterar Björn Hellström, akustiker på Tyréns och professor och docent i arkitektur och Mia Wahlström, konsult på Tyréns och doktorand på KTH, om vad är en stads själ och vad skiljer olika stadsdelar åt? Hur kan man koppla dessa insikter till den fysiska planeringen?

Om Podcasten

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.