Framtidsvisioner

#9 Besök framtiden innan du bygger den

av Framtidsvisioner | Publicerades 11/18/2015

Hör Camilla Rörborn och Ulf Hedlund i vår senaste podd. De samtalar om hur hållbart samhällsbyggande måste väga in alla tänkbara framtidsscenarier. TyrEngine använder avancerad grafisk teknik från TV-spelsvärlden för att visualisera och navigera i en 3D-miljö med mycket hög detaljgrad. Utifrån olika analysresultat kan du i realtid se det nya kvarteret, den nya vägen eller effekterna av skyfall i ett område under planering.

Om Podcasten

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.