Till podcasten

#68: Nils Uddenberg: Skallmätningens svenska historia - Fri Tanke förlags podcast

Avsnittet publicerades: 5/10/2019

Gustaf Retzius, anatom och tidningsman, var under sin livstid en av Sveriges mest framgångsrika personer. Idag beskrivs han ofta som en föregångsman för svensk rasbiologi mot bakgrund av hans studier av kranier och hjärnor. Men vad är egentligen sant? Nils Uddenberg, författare och docent i psykiatri, har utifrån ambitionen att förstå människan bakom den kända forskaren och tidningsmakaren tecknat en nyanserad bild av såväl Retzius som det samhällsklimat som han verkade i. I veckans podd hör du honom berätta om arbetet kring tillkomsten av hans nu aktuella biografi Skallmätaren om Gustaf Retzius.

Om podcasten

Hör vår tids främsta tänkare analysera, filosofera och diskutera brännande frågor.