Frihet från förtryck

#2 - I Ukraina på drift

av Frihet från förtryck | Publicerades 6/4/2020

Vi tar tempen på jättelandet Ukraina, där människan står stor och fri medan politiken präglas av hallabaloo. Hur går det för clown-presidenten? Är kriget slut snart? Hur står människor ut? Medverkar gör Paul Frigyes (författare till aktuella boken I Ukraina på drift) och Violetta Shastina Ravid (Ukrainahandläggare på Silc). Martin Ängeby (Silcs generalsekreterare) försöker leda samtalet.

Om Podcasten

Vi tar tempen på människors frihetslängtan och staters repression. Vi lägger oss i andra länders politik. Vi granskar svensk biståndspolitik och Sveriges relationer till skurkregimer. Vi står på demokratiaktivisternas sida. I varje avsnitt vrider och vänder vi på demokrati- och biståndsfrågor. Alltid öppenhjärtigt; aldrig opartiskt.