Dethleffsen - Tysk general i krigets slutskede (Del 3 av 5)

I slutet av april 1945 inser till och med Hitler att kriget är förlorat. Ändå fortsätter de decimerade tyska förbanden intensivt att försöka göra motstånd. Dethleffsen och de andra stabsmedlemmarna försöker panikartat organisera försvaret av Berlin.

Om Podcasten

Podcast om militärhistoria och krig. Fokus på dramatiska händelser och människoöden, framför allt under 1900-talets konflikter. Produceras av Niclas Sennerteg och Robert Lindberg.