Dethleffsen - Tysk general i krigets slutskede (Del 5 av 5)

Trots att Tyskland kapitulerat, Hitler begått självmord och de allierade segrat, försöker den tyska regeringen få inflytande över Tysklands framtid gentemot de allierade segerherrarna som de facto bestämmer.

Om Podcasten

Podcast om militärhistoria och krig. Fokus på dramatiska händelser och människoöden, framför allt under 1900-talets konflikter. Produceras av Niclas Sennerteg och Robert Lindberg.