Tisdagar FRONTLINJEN

Danmarks Væbnede Styrelser

av FRONTLINJEN | Publicerades 2/9/2021

Styrelseschef eller Forsvarschef? Debatten har raset i medierne, på Facebook og andre sociale medier, ude i Forsvaret og til et samråd i Forsvarsudvalget. Men hvad, der på overfladen kan lyde som ordkløveri, stikker i virkeligheden langt dybere. Det handler nemlig om, hvilken rolle forsvarschefen skal udfylde i det danske samfund og i Forsvaret – og ikke mindst hvilket ansvar, han bør have. Frontlinjen tager diskussionen med orlogskaptajn Anders Puck, Niels Tønning, fmd. for HOD, forsvarsordfører Jan Johansen (S), Casper Stefani, officer i hæren, og tidl. forsvarschef Christian Hvidt.

Om Podcasten

Hver dag deltager danske mænd og kvinder aktivt i missioner i uroprægede områder udenfor landets grænser, og samtidig løser Forsvaret samfundskritiske opgaver til lands, til vands og i luften herhjemme. Bag enhver operation ligger både taktik, politik og masser af isenkram. Journalist og tidligere reserveofficer Peter Ernstved Rasmusen tager dig med hele vejen fra den yderste militærpost og ind i de politiske baglokaler.