Tisdagar FRONTLINJEN

Et historieløst Forsvar?

av FRONTLINJEN | Publicerades 2/2/2021

Operation Bøllebank var i årtier en ubetinget succeshistorie i Forsvaret. Med en enkelt træfning i Tuzla beviste danske soldater, at de kunne begå sig ude i verden. Men i 2016 gik flere befalingsmænd i rette med den udlægning; at ingen danskere kom galt afsted kunne tilskrives held. Diskussion pågår stadig, men at to så forskellige historier om én træfning kan leve side om side, det peger på et langt større problem: Forsvarets manglende evne til systematisk at gemme historisk materiale – og dermed også til at kunne lære af egne fejl og succeser. Har vi et historieløst Forsvar? Frontlinjen tager debatten med militærhistoriker Niels Klingenberg Vistisen, der stod bag Erfaringsopsamlingen fra Afghanistan, hærchef Michael Lollesgaard, og Marcus Knuth (K), medl. af Forsvarsudvalget og Afghanistan-veteran.

Om Podcasten

Hver dag deltager danske mænd og kvinder aktivt i missioner i uroprægede områder udenfor landets grænser, og samtidig løser Forsvaret samfundskritiske opgaver til lands, til vands og i luften herhjemme. Bag enhver operation ligger både taktik, politik og masser af isenkram. Journalist og tidligere reserveofficer Peter Ernstved Rasmusen tager dig med hele vejen fra den yderste militærpost og ind i de politiske baglokaler.