Great Books #22 Aristoteles: Fysik

Kanske den första naturvetenskapliga boken. Den går igenom natur och rörelse och tid och plats och vem som rörde först.

Om Podcasten

Simon chippen Svensson och Erik Sandelin ska läsa alla klassikerna.