Hesse Moshtarak | حس مشترک

۱۱. رحیم معینی کرمانشاهی

av Hesse Moshtarak | حس مشترک | Publicerades 2/4/2020

معینی کرمانشاهی رو هاله، یکی از دوستانم، بهم معرفی کرد. می‌گفت که از یازده سالگی، تعریفش برای شعر یکی از بیت‌های معینی کرمانشاهیه: من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که ...

Om Podcasten

«تا حالا شده شعری را بخونی یا بشنوی، بعد حس کنی شاعر دقیقا دست گذاشته روی حرف دلت؟‌»با شاداب و پادکستش «حس مشترک»، همراه می‌شویم تا ضمن آشنایی با شاعرهای معاصر و خواندن شعرهای‌شان، از حس‌های مشترکی که با آنها داریم لذت ببریم.