#3 - CSI Zuiderzee

In aflevering 3 van Het wrakke water gaan we wat dieper in op de technische aspecten van de maritieme archeologie. Wat gebeurd er allemaal als men op een wrak stuit? Welke instanties zijn daarbij betrokken en hoe en wanneer wordt bepaald of een wrak uitgegraven en geconserveerd moet worden? En wat is überhaupt het belang om scheepswrakken te behouden voor de toekomst?En ook het letterlijk diepgravende onderzoek naar de gevonden resten en scheepsraad en in de archieven om de identiteit van een wrak te achterhalen komt aan bod. Elke bijzonder detail, hoe klein ook, kan een mogelijke oplossing bieden om zo'n puzzel op te lossen, net als tijdens het forensisch onderzoek bij een misdaad. Vandaar de titel van deze aflevering.Credits 'Het wrakke water':Research: Renate van der ZeeFormat en scriptontwikkeling: Jonathan GroubertCo-host & adviseur: Yftinus van PoptaVerteller: Bartho BraatThemamuziek & leader: JP GeersingAanvullende muziek & SFX: Blue Dot Sessions & Epidemic SoundProductie, presentatie, eindredactie en montage: Jon HilleKijk voor meer achtergrond informatie op www.hetwrakkewater.nl

Om Podcasten

Het wrakke water is een vierdelige podcast serie in opdracht van de provincie Flevoland. In deze serie proberen podcastmaker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta een aantal scheepsrampen te reconstrueren die hebben plaatsgevonden op de voormalige Zuiderzee. De Zuiderzee werd in 1932 definitief afgesloten door de Afsluitdijk en veranderde in het IJsselmeer. Een deel daarvan werd ingepolderd en zo ontstonden Flevoland en de Noordoostpolder. Maar in de bódem van die polders liggen nog steeds de resten van de vele scheepswrakken die ooit vergingen op de Zuiderzee. En dat zijn er zoveel dat men spreekt van het grootste scheepskerkhof ter wereld op het land. Archeologen zijn al jaren bezig met het opgraven van die wrakken. Ze staan daarbij steeds weer voor een pittige puzzel. Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze?…. en waardoor zonken ze? Zijn er nog nazaten te vinden die deze verhalen kennen? En wat waren dat voor mensen die op en met het water leefden om te overleven? Daar is eigenlijk maar weinig over bekend. Samen met wetenschappers gaan we in Het wrakke water proberen om deze rampen te reconstrueren.