#4 - Koninklijk bezoek

Boer Douwe Dijkstra uit Rutten, gelegen in de kop van de Noordoostpolder, is op 1 februari 2016 tijdens het ploegen op zijn aardappelperceel weer op een flink stuk hout gestuit. Dat was in het verleden al vaker gebeurd, maar deze keer ging het anders. De ploeg sloeg dit keer helemaal vast.Er werd een loonwerker bijgeroepen die met een kraan een enorme balk uit de grond trok.Dit was niet een stuk wrakhout van een klein scheepje van een meter of tien, waar eerder grondonderzoek naar uit wees. Hier was wat anders aan de hand, dit moest om een veel groter schip gaan…In de laatste aflevering van Het wrakke water, volgen we chronologisch wat er gebeurd vanaf het moment dat een scheepswrak gevonden wordt tot en met de (hopelijke) identificatie van het wrak. We brengen een bezoek aan het maritiem scheepsarcheologisch depot in Groningen en bekijken bijzondere vondsten die ons vertellen wat voor schip het hier betreft, wat de lading is geweest en waar het vandaan komt.Een groot deel van de spanten, de kielbalk en andere onderdelen van het wrak wat in Rutten is aangetroffen, zijn zo natuurgetrouw mogelijk in de oorspronkelijke vorm herplaatst als landschapskunst in het Kuinderbos aan de Schoterweg, bij het plaatsje Bant, vlak bij de vindplaats. Meer dan een bezoekje waard! Het uitgebreide rapport dat maritiem archeoloog Yftinus van Popta over het onderzoek naar en de identificatie van dit wrak schreef, is te vinden op hetwrakkewater.nlDaar vind je ook foto’s van de opgraving, wrakvondsten en de huidige openlucht expositie van het wrak.Credits 'Het wrakke water':Research: Renate van der ZeeFormat en scriptontwikkeling: Jonathan GroubertCo-host & adviseur: Yftinus van PoptaVerteller: Bartho BraatThemamuziek & leader: JP GeersingAanvullende muziek & SFX: Blue Dot Sessions & Epidemic SoundProductie, presentatie, eindredactie en montage: Jon HilleKijk voor meer achtergrond informatie op www.hetwrakkewater.nl

Om Podcasten

Het wrakke water is een vierdelige podcast serie in opdracht van de provincie Flevoland. In deze serie proberen podcastmaker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta een aantal scheepsrampen te reconstrueren die hebben plaatsgevonden op de voormalige Zuiderzee. De Zuiderzee werd in 1932 definitief afgesloten door de Afsluitdijk en veranderde in het IJsselmeer. Een deel daarvan werd ingepolderd en zo ontstonden Flevoland en de Noordoostpolder. Maar in de bódem van die polders liggen nog steeds de resten van de vele scheepswrakken die ooit vergingen op de Zuiderzee. En dat zijn er zoveel dat men spreekt van het grootste scheepskerkhof ter wereld op het land. Archeologen zijn al jaren bezig met het opgraven van die wrakken. Ze staan daarbij steeds weer voor een pittige puzzel. Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze?…. en waardoor zonken ze? Zijn er nog nazaten te vinden die deze verhalen kennen? En wat waren dat voor mensen die op en met het water leefden om te overleven? Daar is eigenlijk maar weinig over bekend. Samen met wetenschappers gaan we in Het wrakke water proberen om deze rampen te reconstrueren.