#8 - Tussen twee vuren

In deze laatste aflevering van het tweede seizoen maken we een eenmalig uitstapje naar de Noordzee. En niet zonder reden. Yftinus werd namelijk op het spoor gezet van een schip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op weg van IJmuiden naar Rotterdam werd aangevallen. Een van de opvarenden van dat schip, een kolentransporteur, was Kees Ringlever.Zijn familie was er tot nu toe nooit achtergekomen wat er die noodlottige nacht is gebeurd en waarom het schip tot zinken werd gebracht. Maar na langdurig bronnenonderzoek van o.a. scheepslogs is het gelukt deze aanval van minuut tot minuut te reconstrueren.Dat heeft geleid tot een bijzondere en vrijwel vergeten onderdeel van de recente geschiedenis van bootsmannen die tijdens de oorlog probeerden hun brood te verdienen. Want naast de vaak heldhaftige verhalen van schippers en scheepslui die tegen de Duitsers vochten, blijkt er ook nog een schaduwkant te bestaan van het maritieme leven tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar maar weinig over is geschreven en gedocumenteerd.Dus waar we normaal begonnen bij een wrak en daar het verhaal bij zochten, beginnen we nu eigenlijk precies andersom.Credits 'Het wrakke water':Research, interviews, scriptontwikkeling en vertalingen: Renate van der ZeeCo-host & adviseur: Yftinus van PoptaVertellers: Bartho Braat en Mike BoddéThemamuziek & leader: JP GeersingAanvullende muziek & SFX: Blue Dot Sessions & Epidemic SoundProductie, presentatie, eindredactie en montage: Jon HilleKijk voor meer achtergrond informatie op www.hetwrakkewater.nl

Om Podcasten

Het wrakke water is een vierdelige podcast serie in opdracht van de provincie Flevoland. In deze serie proberen podcastmaker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta een aantal scheepsrampen te reconstrueren die hebben plaatsgevonden op de voormalige Zuiderzee. De Zuiderzee werd in 1932 definitief afgesloten door de Afsluitdijk en veranderde in het IJsselmeer. Een deel daarvan werd ingepolderd en zo ontstonden Flevoland en de Noordoostpolder. Maar in de bódem van die polders liggen nog steeds de resten van de vele scheepswrakken die ooit vergingen op de Zuiderzee. En dat zijn er zoveel dat men spreekt van het grootste scheepskerkhof ter wereld op het land. Archeologen zijn al jaren bezig met het opgraven van die wrakken. Ze staan daarbij steeds weer voor een pittige puzzel. Wat waren dat voor schepen? Wie bevoeren ze?…. en waardoor zonken ze? Zijn er nog nazaten te vinden die deze verhalen kennen? En wat waren dat voor mensen die op en met het water leefden om te overleven? Daar is eigenlijk maar weinig over bekend. Samen met wetenschappers gaan we in Het wrakke water proberen om deze rampen te reconstrueren.