HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن )

مزایای تنفس شکمی و آموزش تنفس شکمی

av HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن ) | Publicerades 7/12/2020

همونطور که از عنوانش پیداس، تو این پادکست به آموزش تنفس شکمی (یا همون تنفس دیافراگمی) میپردازیم و مزایای تنفس دیافراگمی رو یاد میگیریم!

Om Podcasten

اگه میخواین آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشین و خودتون و توانایی‌هاتون رو بهتر بشناسین، اینجا برای شماست! **هزارسرو حامی و مروج عقلانیت، روش علمی و واقعیت هست و به شدت از توصیه‌های حساب نشده‌ی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.