زندگیت واقعا چقدر مهمه؟!

تاحالا فکر کردی که زندگی ای که داری - برای خودت - مهمه یا اورژانسی؟ اینکه زمان محدودی که تو زندگی داری رو صرف ساختن یه چیز مهم - که بعد از خودت هم بمونه میکنی، یا فقط صرف رفع چیزای فوری میشه؟!

Om Podcasten

تو هزار سرو در مورد روش‌هایی که برای آرامش، دیسیپلین، کار روی عادت‌ها و باورها یاد می‌گیرم صحبت می‌کنم! و گاهی موزیک‌های بی کلامی که گوش می‌کنم و حس خوبی ازشون می‌گیرم رو باهاتون به اشتراک می‌ذارم! **هزارسرو حامی رشد آهسته، تلاش و نظم هست و به شدت از توصیه‌های انگیزشی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.