یخورده ریلکس کنیم؟ کپشن رو بخون

دراز بکش.. چشاتو ببند... تصور کن تو یه جنگل بامبو - دور از شهر و زندگی و سر و صدا و دور از تمام درگیری ها، تو سکوت کامل، تو هوای تمیز و پاک، داری آسمونو نگاه میکنی..! بعدش بهم بگو حسش چطور بود! ;-)

Om Podcasten

تو هزار سرو در مورد روش‌هایی که برای آرامش، دیسیپلین، کار روی عادت‌ها و باورها یاد می‌گیرم صحبت می‌کنم! و گاهی موزیک‌های بی کلامی که گوش می‌کنم و حس خوبی ازشون می‌گیرم رو باهاتون به اشتراک می‌ذارم! **هزارسرو حامی رشد آهسته، تلاش و نظم هست و به شدت از توصیه‌های انگیزشی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.