HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن )

پرسش و پاسخ هفته - چیزی که افراد موفق به شما نمی‌گویند

av HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن ) | Publicerades 6/20/2020

اگه ناامید شدین، خسته شدین، نمیدونین تو این شرایط چطور به رویاهاتون برسین، این اپیزود رو بشنوین!

Om Podcasten

اگه میخواین آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشین و خودتون و توانایی‌هاتون رو بهتر بشناسین، اینجا برای شماست! **هزارسرو حامی و مروج عقلانیت، روش علمی و واقعیت هست و به شدت از توصیه‌های حساب نشده‌ی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.