درک این موضوع زندگیتو عوض میکنه

شرکت در پرسشنامه با زدن روی لینک بالا میتونین تو پرسشنامه شرکت کنین و ما رو تو تولید محتوای بهتر و کاربردی تر کمک کنین! آدرس کوتاه شده: zaya.io/8di1c

Om Podcasten

تو هزار سرو در مورد روش‌هایی که برای آرامش، دیسیپلین، کار روی عادت‌ها و باورها یاد می‌گیرم صحبت می‌کنم! و گاهی موزیک‌های بی کلامی که گوش می‌کنم و حس خوبی ازشون می‌گیرم رو باهاتون به اشتراک می‌ذارم! **هزارسرو حامی رشد آهسته، تلاش و نظم هست و به شدت از توصیه‌های انگیزشی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.